MARINIERS en Schutterij in CROOSWIJK

Oprichters Mariniers-Corps 1650

Schutterij op Schuttersveld-1898

Vaandel Schutterij 1828 tot 1851

1896
Prins Hendrik 1925
Kralingseplas 1929
1930
Schuttersveld 1934
Schuttersveld 1937
Parade Pr. Bernard 1938
Prins Bernard 1938
Opleidingsklas 1938
Crooswijk