Privacy Policy voor “www.eencrooswijkervertel.nl” Website-beheerder Ton Geenen.
1- Het waarborgen van de Privacy van de bezoekers op mijn website is een belangrijke zaak voor mij.
Daarom beschrijf ik in mijn Privacy Policy welke informatie ik verzamelt en gebruikt.
2- Toestemming! 
Door deze informatie en deze website te gebruiken gaat U akkoord met de Privacy Policy en de voorwaarde
die zijn opgenomen
3- Vragen.
Wilt U meer informatie dan kunt U mij bereiken via de CONTACT -pagina. \
4- Statistieken.
     Deze website maakt gebruik van statistieken om bij te houden welke pagina’s er worden bezocht, wat de
gebruikelijke werkwijzen is voor beheerders, omdat dit informatie op levert die kan bijdragen om de kwaliteit
te verbeteren voor de volgende bezoekers.
5- Informatie
Deze wordt niet aan derde doorgegeven en ook niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens.
6- Cookies
Er worden geen Cookies geplaatst op uw website. Zo ook kan U ook niets plaatsen
wel via het Gastenboek! 

Privacy Policy for “www.eencrooswijkervertel.nl”
1- Ensuring the Privacy of the visitors to my website is an important matter for me.
That is why I describe in my Privacy Policy which information I collect and use.
2- Consent!
By using this information and this website, you agree to the Privacy Policy and Terms
that are included
3- Questions.
If you would like more information, you can reach me via the CONTACT page. 
4
Statistics.
This website uses statistics to keep track of which pages are visited, what the is common practice for administrators,
as this provides information that can contribute to quality 
to improve for the next visitors.
5- Information
This will not be passed on to third parties, nor will it be linked to other personal data.
6- Cookies
No Cookies are placed on your website. Likewise, you cannot post anything
Only via the Guestbook! 
Website administrator Ton Geenen

 

 

Hits: 27