PRIVACY POLICY

     Privacy Policy voor “www.eencrooswijkervertel.nl” Website-beheerder Ton Geenen.
1- Het waarborgen van de Privacy van de bezoekers op mijn website is een belangrijke zaak voor mij.
Daarom beschrijf ik in mijn Privacy Policy welke informatie ik verzamelt en gebruikt.
2- Toestemming! 
Door deze informatie en deze website te gebruiken gaat U akkoord met de Privacy Policy en de voorwaarde
die zijn opgenomen
3- Vragen.
Wilt U meer informatie dan kunt U mij bereiken via de CONTACT -pagina. \
4- Statistieken.
     Deze website maakt gebruik van statistieken om bij te houden welke pagina’s er worden bezocht, wat de
gebruikelijke werkwijzen is voor beheerders, omdat dit informatie op levert die kan bijdragen om de kwaliteit
te verbeteren voor de volgende bezoekers.
5- Informatie
Deze wordt niet aan derde doorgegeven en ook niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens.
6- Cookies
Er worden geen Cookies geplaatst op uw website. Zo ook kan U ook niets plaatsen
wel via het Gastenboek

Privacy Policy for “www.eencrooswijkervertel.nl” Website administrator Ton Geenen.
1- Ensuring the Privacy of the visitors to my website is important to me.
That is why I describe in my Privacy Policy which information I collect and use.
2- Consent!
By using this information and this website, you agree to the Privacy Policy and Terms
that are included
3- Questions.
If you want more information, you can contact me via the CONTACT -pagina.
4- Statistics.
This website uses statistics to keep track of which pages are visited, what the
common practice for administrators, as this provides information that can help improve quality
to improve for the next visitors.
5- Information
This is not passed on to third parties and also not linked to other personal data.
6- Cookies
No Cookies are placed on your website.