Hier komt de geschiedenis Speeltuin Crooswijk
 het ontstaan en de jaren in het Kralingse Bos.

Heldringshuis- van Reynstraat

Crooswijks Volkshuis
van Reynstraat

Heldringshuis, Don Bosco(KAJ)
Rotterdams Volkshuis, Jeugdhaven,
De Haan, Padvinderij, de Fiets, enz. enz.
Wie ideeën heeft of verhalen, 
Foto’s- filmpjes.
Stuur ze op naar; 
ton@geenennet.nl
kopieer dit adres!
Bedankt alvast

de Jeugdhaven

t'Vooronder

de Fiets

de fiets Schuttersveld