St. MARTINUSHUIS

Een huis vol herinneringen

Het ontstaan van `t Clubhuis St. Martinushuis.
In 1923 benoemde de bisschop Mgr. M.A Jansen, pater J. van de Laarschot om in Rotterdam het Sint Franciscus Liefdewerk op te zetten. Gestart werd met een clubhuisje in de parochie ‘t Bosje aan de Vijverhofstraat. In 1926 werd de vereniging Sint Franciscus Liefdewerk te Rotterdam officieel opgericht. Doelstelling toen: “het bevorderen van de godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke verheffing volgens katholieke beginselen. In de loop der jaren zou deze doelstelling zich laten samenvatten onder het begrip “club- en buurthuiswerk”. Waaronder ook  het Clubhuis-St. Martinushuis Crooswijk, werd ondergebracht. In 1969 werd de band met de R.K. Kerk uit de statuten geschrapt, in 1973 werd het laatste lijntje, Congregatie van de priesters van het Heilig Hart (SCJ), doorgeknipt. De paters vertrokken en werden vervangen door teamleiders. Dat was het einde van het Martinushuis en daaruit ontstond Clubhuis  de Branding.
Pater van Schie 1921 - 2017
Co van Schaik 1933 - 2020

Heb je een speciale vraag  over het Martinushuis ???? Ik heb (te)veel materiaal om uit te zoeken dat ik nog niet aan plaatsing toe komt. Stel je vraag per —
E-mail>  ton@eencrooswijkervertel.nl

Martinushuis 1948

Hits: 30